Tre av Norges største barnehageaktører stevner 105 kommuner for retten.

Tre av Norges største barnehageaktører stevner 105 kommuner for retten.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Over 100 kommuner forbereder seg på søksmål

105 kommuner landet rundt er pålagt å komme med tilsvar på stevningen fra tre private barnehageaktører.

Før jul ble det kjent at tre av Norges største private barnehageaktører, Espira, FUS og Norlandia, går til sak mot staten og Oslo, Bergen, Malvik og Drammen kommuner.

Barnehageaktørene mener at barn i private barnehager ikke likebehandles med barn i kommunale barnehager, slik loven krever. De krever at tilskuddene for private barnehager for årene 2020–2022, samt forskriften som regulerer det, erklæres ugyldig.