Solberg-regjeringen foreslår å styrke allmennlegetjenesten med 300 millioner kroner i 2022.

Solberg-regjeringen foreslår å styrke allmennlegetjenesten med 300 millioner kroner i 2022.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Allmennlegetjenesten foreslås styrket med 1,6 milliarder mot 2024

Allmennlegetjenesten styrkes med ytterligere 300 millioner kroner i regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år.

– Fastlegene spiller en nøkkelrolle i helse- og omsorgstjenesten. Vi trenger fastlegene for å gi innbyggerne et godt helsetilbud der de bor, men ordningen er under press. I statsbudsjettet følger vi derfor opp handlingsplanen og setter inn flere tiltak for å øke rekrutteringen og sørge for at innbyggerne har en fastlege å gå til i fremtiden, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Regjeringen vil fremme forslag om å styrke allmennlegetjenesten med 1,6 milliarder fram mot 2024.

Øker basistilskuddet

Blant tiltakene foreslår regjeringen å styrke basistilskuddet med til sammen 205 millioner kroner. Målet er økt trygghet for leger som starter med korte lister, og å legge til rette for at legene kan redusere arbeidsbelastningen sin noe. I tillegg er det avsatt 49 millioner kroner til å øke refusjonstakstene fra 1.1.2022.

– Vi må sørge for å gjøre fastlegeyrket til et mer attraktivt valg for unge leger, og at fastleger ønsker å bli værende i jobben. Da er det viktig med økonomisk forutsigbarhet og mindre arbeidsbelastning, sier Høie.

Skuffet legeforening

– Regjeringen Solberg hadde nå sin sjanse til virkelig å prioritere en ordning som er kraftig underfinansiert. Det gjør de ikke. Nå må regjeringen Støre få med seg Stortinget og innfri løftene om å redde fastlegeordningen, sier president Anne-Karin Rime i en pressemelding.

Hun er klar på at Legeforeningen hadde forventet et løft, og viser til rapporter og kartlegginger som gjentatte ganger har slått fast høy arbeidsbelastning og store rekrutteringsutfordringer i fastlegeordningen

Over 120.000 nordmenn er nå uten fastlege.

– Ett år etter lansering av handlingsplanen er krisen ytterligere forverret. Rekrutteringssvikten har bredt seg til hele landet. 300 millioner til fastlegeordningen er altfor lite i den situasjonen vi står i nå, sier Rime.

(©NTB)