– Økningen vil være viktig for barn og familier som i dag ikke får et tilbud raskt nok, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

– Økningen vil være viktig for barn og familier som i dag ikke får et tilbud raskt nok, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

Foto: Terje Lien

150 millioner mer til institusjonsplasser i barnevernet

For mange barn får ikke tilbudet de trenger raskt nok, mener regjeringen, som vil bevilge 150 millioner kroner mer til det statlige barnevernet.

Ifølge forslaget til revidert nasjonalbudsjett skal pengene gå til institusjonsplasser.

– I dag mangler vi nok institusjonsplasser til barna med de største behovene. Regjeringen vil derfor øke antallet plasser for barn i denne målgruppa. Dette arbeidet kan ikke vente, derfor prioriterer vi nå midler i revidert nasjonalbudsjett, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) i en pressemelding.

Regjeringen er i gang med å følge opp utredningen fra barnevernsinstitusjonsutvalget, og la tidligere denne måneden fram en ny strategi for institusjonsbarnevernet.

Men dette tar tid, og fordi er mangel på plasser, må det gjøres flere enkeltkjøp enn forutsatt, ifølge Toppe.

– Bufetat har bistandsplikt og må tilby egnede tiltak når kommunene mener et barn eller ungdom har behov for tiltak utenfor hjemmet. Denne økningen vil være viktig for barn og familier som i dag ikke får et tilbud raskt nok, sier hun.

Ifølge pressemeldingen skal det også bygges opp flere statlige plasser for unge med store og sammensatte behov enn tidligere planlagt. Det vil føre til at kostnadene i 2025 øker med ca. 60 millioner kroner.

I tillegg foreslår regjeringen å gi 19,6 millioner kroner i økte bevilgninger til omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år.

(©NTB)