Regjeringens strategi for barnevernets institusjonstilbud ble lagt fram i dag, torsdag. Fra venstre statssekretær Ellen Rønning-Arnesen (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet, statsråd Kjersti Toppe (Sp), statssekretær John-Erik Vika (Sp) i Justisdepartementet og statssekretær Nancy Porsanger Anti (Ap) i Kommunaldepartementet.

Regjeringens strategi for barnevernets institusjonstilbud ble lagt fram i dag, torsdag. Fra venstre statssekretær Ellen Rønning-Arnesen (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet, statsråd Kjersti Toppe (Sp), statssekretær John-Erik Vika (Sp) i Justisdepartementet og statssekretær Nancy Porsanger Anti (Ap) i Kommunaldepartementet.

Foto: Terje Lien

«Hele» regjeringen skal med for å gjøre institusjonsbarnevernet bedre

Fem departementer var med da barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) la fram en ny strategi for de statlige barnevernsinstitusjonene.

– Vi peker ut en ny retning for institusjonsbarnevernet. Systemet er ikke godt nok. For mange barn faller utenfor, sa Kjersti Toppe da hun torsdag la fram en ny strategi for institusjonstilbudet i barnevernet.

Hun viste til det dystre bakteppet med barn som mister livet mens de er under det offentliges omsorg, som blir flyttet hyppig og får behandling avbrutt, og nå sist Brennpunkt-dokumentaren Instukids på NRK, som viser hvordan barn ruser seg mens de er på institusjon.