Unios forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby vil kjempe for lærerne også i årets lønnsforhandlinger.

Unios forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby vil kjempe for lærerne også i årets lønnsforhandlinger.

Foto: Helene Moe Slinning/Unio

Unio: – KS gir ikke håp om forhandlingsløsning

Forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby i Unio synes lite om signalene fra KS om å prioritere helsepersonell og arbeidstid i årets hovedoppgjør.

– Vi har gjentatte ganger brukt penger på ubekvem arbeidstid for de med turnus på bekostning av alle dagarbeidere i skolen, i biblioteket, i barnehager, i administrasjonen – ja, overalt. Men dette har ikke hatt noen effekt på heltids-/deltids-problematikken. Når KS nå signaliserer at de vil gjøre det igjen, gir det ikke grunn til å håpe på en forhandlingsløsning, sier Unios forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby i en podkast på Unios nettsider.

Rønning-Aaby viser til listen med innspill fra kommuner og fylkeskommuner som KS' arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø la fram i forrige uke. Listen viser at kommunene vil prioritere helsesektoren og økt handlingsrom for å kunne legge til rette for natt- og helgearbeid.

– Jeg tror det kan være en løsning mellom å legge penger på bordet og ikke minst se på avtaleverket, for å kunne gi større handlingsrom for å bemanne opp helg og natt, sa Gangsø.

Kommer med advarsel

Rønning-Aaby mener det er nødvendig å se på budsjett, drift og bemanning i sammenheng, framfor turnus og små stillingsbrøker.

– Så lenge du driver med strippet budsjettert bemanning og ikke tåler sykefravær, så blir det problemer i driften. Det har ikke noe med arbeidstidsordningen å gjøre, men hvordan du planlegger og ordner bedriften, sier Rønning-Aaby i podkasten.

Han er klar på at Unio vil kjempe for lærerne også i årets forhandlinger.

– Lærerne skal ikke nedprioriteres for å gjennomføre tiltak som ikke fungerer i helsesektoren, sier Unios forhandlingssjef.

Dersom forhandlingene går til mekling, advarer han mot å kaste lærerne under bussen – slik han mener de ble ved forrige hovedoppgjør.

– Da blir det konflikt, sier Rønning-Aaby.

Tror det er mer å hente

Frontfagsrammen endte på 5,2 prosent. Rønning-Aaby sier i podkasten at 5,2 prosent er i de nedre sjiktet av hva Unio forventer i industrien, når regnskapet gjøres opp neste år.

Forhandlingssjefen understreker samtidig at Unio ikke er motstander av en forhandlingsløsning. Unio og KS kom til enighet i fjor.

– Men en samme teknikken eller metodikken kan ikke brukes i årets hovedoppgjør, sier Rønning-Aaby

Lønnsoppgjøret i kommunesektoren begynner mandag.

Fakta om årets hovedoppgjør i kommunesektoren

  • Tariffoppgjøret 2024 er et hovedoppgjør, hvor det skal forhandles om ny toårig hovedtariffavtale.
  • KS er landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon. KS forhandler og inngår avtaler med arbeidstakerorganisasjonene på vegne av alle kommuner og fylkeskommuner, unntatt Oslo.
  • KS forhandler i de årlige tariffoppgjørene med de fire forhandlingssammenslutningene LO Kommune, Unio Kommune, YS Kommune og Akademikerne Kommune. Disse representerer 40 arbeidstakerorganisasjoner som er parter i hovedtariffavtalen for KS-området.