Fastleger med leder Nils Kristian Klev i Allmennlegeforeningen i spissen vil fjerne muligheten som kommuner har til å pålegge fastleger å jobbe på legevakter.

Fastleger med leder Nils Kristian Klev i Allmennlegeforeningen i spissen vil fjerne muligheten som kommuner har til å pålegge fastleger å jobbe på legevakter. 

Foto: Legeforeningen

Legeforeningen: – Vi utelukker ikke streik

Kommunelegeavtalen blir en del av hovedtariffoppgjøret etter at forhandlingene mellom KS og Den norske legeforening nylig brøt sammen.

– Vi kan ikke akseptere å videreføre et så omfattende unntak fra arbeidsmiljøloven. Dagens unntak innebærer at det ikke er noen grense for hvor mange vakter kommuner kan pålegge fastleger å ta på legevakten, sier leder Nils Kristian Klev i Allmennlegeforeningen til Kommunal Rapport.

Klev er også visepresident i Legeforeningen.