Det vil være naturlig at et norsk-ukrainsk kommunesamarbeid finansieres over det femårige Nansen-programmet, mener Kommunal Rapport.

Det vil være naturlig at et norsk-ukrainsk kommunesamarbeid finansieres over det femårige Nansen-programmet, mener Kommunal Rapport.

Illustrasjonsfoto: Harald Henden / VG
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Samarbeid med Ukraina må støttes

Samarbeid med ukrainske kommuner må inngå i Norges omfattende støtteprogram for det krigsherjede landet.

I disse dager er det ett år siden det brutale russiske overfallet på Ukraina. Herjingene og lidelsene som rammer det ukrainske folket er ufattelige.

Vi må arbeide for å ta vare på sivilsamfunnet og de politiske institusjonene.