De ukrainske flyktningene er blitt møtt med mye velvilje. Her besøker statsminister Jonas Gahr Støre Byskolen i Sandefjord for å se på hvordan kommunen tar imot ukrainske flyktninger.

De ukrainske flyktningene er blitt møtt med mye velvilje. Her besøker statsminister Jonas Gahr Støre Byskolen i Sandefjord for å se på hvordan kommunen tar imot ukrainske flyktninger.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Flyktninger må likebehandles

Likeverd som verdi og likebehandling som prinsipp i forvaltningen, står sterkt i Norge. Dessverre nyter ikke alle som kommer hit som flyktninger, godt av det.

Ukrainske flyktninger er blitt tatt imot med stor velvilje og gavmildhet. Privatpersoner, organisasjoner, bedrifter – også offentlige – bidrar. De gir bort klær, utstyr, kulturopplevelser, velværeprodukter, treningstimer, yoga, telefonkort og bussreiser.

Sympati med ukrainerne må ikke legitimere forskjellsbehandling og diskriminering.