Illustrasjon: Sven Tveit
Kronikk
Meninger i kronikker står for skribentens regning.

Hvem vil ha lokalt selvstyre?

Nesten halvparten av velgerne ville sovet godt om natten selv om viktige kommunale oppgaver ble overført til staten.

Våren 2016 ble det norske lokale selvstyret grunnlovsfestet, men kommunalt selvstyre som prinsipp, ble knesatt allerede med formannskapslovene av 1837.

Oppslutningen om det lokale selvstyret er ikke særlig solid.
Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.