Synnøve Standal peker på at åpenhet gjør at innbyggerne kan holde seg orientert om hva som skjer i kommunen, og at pressen kan skrive om saker som berører lokalmiljøet.

Synnøve Standal peker på at åpenhet gjør at innbyggerne kan holde seg orientert om hva som skjer i kommunen, og at pressen kan skrive om saker som berører lokalmiljøet.

Foto: Thomas Frigård
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Sto fast på innsynsretten som bærende demokratisk prinsipp

Der andre hadde satt på nødbremsen, sto Synnøve Standal prinsippfast på at åpenhet er et grunnleggende demokratisk prinsipp. Det gjorde Lillestrøm kommune til en av de beste i klassen.

Profil 3

Synnøve Standal, leder av dokumentasjonssenteret i Lillestrøm

Begrunnelse:

Der andre hadde satt på nødbremsen har hun stått prinsippfast på at åpenhet er et grunnleggende demokratisk prinsipp. Det har gjort Lillestrøm kommune til en av de beste i klassen.

Slik stemmer du på Synnøve Standal:

Send kodeord Profil 3 til nr. 2377. Hver stemme koster 3 kroner.

– Åpenhet er noe jeg personlig er veldig opptatt av. Det er veldig gøy og inspirerende å høre at jeg er kandidat til en slik betegnelse, sier Synnøve Standal.

Den nye storkommunen på Romerike har bestemt seg for at innbyggernes innsynsmuligheter i kommunens virksomhet skal være best mulig. Dette har blant annet ført til at kommunen legger ut nesten all inngående og utgående post som klikkbare og nedlastbare dokumenter på sin nettside.

– Vi har et offentlighetsprinsipp som er grunnlovsfestet, og det er innsynsrett i offentlige dokumenter. Ut ifra dette ønsker vi å legge til rette for at innbyggerne og presse kan holde seg godt orientert om hva som skjer i kommunen. Innsynsretten er et bærende demokratisk prinsipp, uttalte Standal til Kommunal Rapport i forbindelse med lanseringen av Åpenhetsbarometeret i høst.

Opprettholdt åpenheten

Kommunen har fått erfare hva som er de verst tenkelige konsekvensene av fulltekstpublisering av dokumenter på postlista. Til tross for at dokumentene blir kvalitetssikret i tre ledd før de publiseres, ble det i høst publisert dokumenter med taushetsbelagt informasjon om flere navngitte elevers lærevansker og diagnoser.

I ett døgn lå dokumentene tilgjengelige før kommunen ble oppmerksom på avviket.

For å hindre lignende feil kunne kommunen ha reversert sin offensive linje når det gjelder åpenhet og publisering av fulltekstdokumenter. Men Standal og Lillestrøm kommune var ikke i tvil om at de ville tviholde på åpenhetsprinsippet. I stedet forsterket de kontrollrutinene ytterligere.

–  Minsker risiko

– Jeg var livredd for at reaksjonen internt skulle bli at vi valgte å slutte med publisering av fulltekstdokumenter i vår postliste. Heldigvis var det et tydelig ønske om å holde på åpenheten. Det er jeg veldig glad for, sier Standal.

Hun peker på at åpenhet og transparens gjør at innbyggerne kan holde seg orientert om hva som skjer i kommunen, at pressen kan skrive om saker som berører lokalmiljøet.

– Og det bygger ned risiko for korrupsjon og annen type mislighold, sier Standal.

Dette er de andre kandidatene:

Profil 1: Hege Edvardsen, leder av Romerike krisesenter

Begrunnelse: Hun har ledet arbeidet med å utvikle et likeverdig tilbud til kvinner og menn ved krisesenteret, gjennom et toårig forsøksprosjekt som starter 1. februar.

Profil 2: Rebecca Skauge, leder av vaksinasjonssenteret i Sarpsborg

Begrunnelse: Hun har organisert og ledet vaksinasjonssenteret i Sarpsborg kommune med stø hånd under koronapandemien. Hun har omfavnet innovative løsninger og klart å holde hodet kaldt i kritiske situasjoner.

Profil 4: Anders Østensen (Ap), ordfører i Gjerdrum

Begrunnelse: Han er nominert for sin åpenhet og ledelse i den svært krevende situasjonen etter skredet som rammet kommunen en desembernatt i fjor.

Profil 5: Erik Sletten (Sp), ordfører i Trysil

Begrunnelse: Som eneste kommune i landet garanterer Trysil læreplass til alle kvalifiserte søkere som bor i kommunen. Ordfører Erik Sletten (Sp) står i spissen for Trysilmodellen.

Profil 6: Mona Klefsås, leder av lindrende enhet i Hamar

Begrunnelse: Mona Klefsås leder lindrende enhet på Prestrudsenteret i Hamar. Enheten strekker seg langt for å gi døende personer mulighet til å dø trygt og smertefritt hjemme.

Profil 7: Tom Joensen, kommunedirektør i Bremanger

Begrunnelse: Han har siden 2008 ledet den økonomiske snuoperasjonen i Bremanger etter Terra-skandalen i 2006 og 2007. Kommunen er nå på vei ut av den økonomiske svartelisten Robek.

Profil 8: Wenche Grinderud, rådmann i Kongsberg

Begrunnelse: Hun er en erfaren og stødig leder som håndterer både kriseledelse, drift og endring. I år tok hun Kongsberg til topps i Kommunebarometeret.