Det var smil og glede da fylkesordførerne Rune Hogsnes (H) i Vestfold, Ole Haabeth (Ap) i Østfold, Anette Solli (H) i Akershus og Roger Ryberg (Ap) i Buskerud lanserte navnet Viken. Nå kan Viken bli historie.

Det var smil og glede da fylkesordførerne Rune Hogsnes (H) i Vestfold, Ole Haabeth (Ap) i Østfold, Anette Solli (H) i Akershus og Roger Ryberg (Ap) i Buskerud lanserte navnet Viken. Nå kan Viken bli historie.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke
Kommentar
Kommentarer gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Smertefulle skilsmisser kan svekke fylkeskommunene

Troms og Finnmark skal løses opp. Det samme kan skje i Viken. Men delingene blir både dyre og kompliserte. Resultatet kan bli svekkede fylkeskommuner.

Regionreformen er en ulykkelig reform. Den ble gjennomført mot stor motstand. Legitimiteten var svak. Nå er en ny regjering og nytt stortingsflertall på plass. De åpner for, ja, oppfordrer til, oppløsning av tvangssammenslåtte kommuner og fylkeskommuner.

I formiddag la fylkesrådet i Viken fram sitt forslag om deling. Tidligere i uken bekreftet fylkestinget i Troms og Finnmark oppdelingen her. Det diskuteres også i Vestfold og Telemark og i Innlandet. I Innlandet blir det rådgivende folkeavstemning. Men få tror disse to fylkene går mot deling.