– Det er absurd at vi både har en bemanningskrise og en deltidskrise i helsevesenet, sier Sissel Skoghaug, 1. nestleder i LO.

– Det er absurd at vi både har en bemanningskrise og en deltidskrise i helsevesenet, sier Sissel Skoghaug, 1. nestleder i LO. 

Foto: Terje Pedersen / NTB

LO-topp om bemannings- og deltidskrise i helsevesenet: Absurd

LO-topp Sissel Skoghaug reagerer på at Helse-Norge skriker etter kompetent arbeidskraft samtidig som de færreste utlyste stillinger i helsevesenet er heltid.

– Det er absurd at vi både har en bemanningskrise og en deltidskrise i helsevesenet, sier Sissel Skoghaug, 1. nestleder i LO, til Dagsavisen.

Tall fra Fagforbundet viser at av alle utlyste helsefagarbeiderstillinger i Norge i februar var kun 34 prosent heltidsstillinger.

Når helseforetakene eller kommunene ikke klarer å få nok ansatte, er ofte løsningen å ty til innleide vikarer gjennom bemanningsbyråer. Det reagerer Skoghaug kraftig på.

– En sykepleierstilling via et bemanningsbyrå koster omtrent 2,5 millioner i året. Det betyr at for hver sykepleier du leier inn via et byrå, kunne du hatt to-tre egne, faste ansatte. Det er en hodeløs bruk av penger, sier Skoghaug.

I anledning kvinnedagen 8. mars trekker hun fram at utstrakt bruk av deltid i helsevesenet også er en viktig likestillingssak. 88 prosent av alle helsefagarbeidere, 92 prosent av alle sykepleiere, 71 prosent av alle pleieassistenter og 91 prosent av alle spesialsykepleiere er kvinner. I dag jobber omtrent 17 prosent av menn og 35 prosent av kvinner deltid.

(©NTB)