– Det er ikke nødvendigvis bare tillitsvalgte som setter foten ned for endringer, sier seniorforsker Leif Moland ved Fafo.

– Det er ikke nødvendigvis bare tillitsvalgte som setter foten ned for endringer, sier seniorforsker Leif Moland ved Fafo.

Foto: Berit Almendingen

Heltidsforsker refser kommunetopper: – De sparer seg til fant

Manglende støtte fra kommunens toppledelse er en stor utfordring for Tørnprosjekter, viser en ny rapport.

–Ett av hovedfunnene i delrapporten om Tørn er at kommunale ledere på toppnivå ikke forstår viktige forutsetninger for å kunne bruke ressursene bedre, sier seniorforsker Leif Moland ved Fafo.

Sammen med forsker Ketil Bråthen har Moland nå ferdigstilt en underveisevaluering av Tørnprogrammet