En av våre sykehjemsbeboere hadde i nedstengingsperioden 16 videosamtaler i løpet av én dag, skriver Trude Wikdahl og Heidi Pallin Aaring i Melhus, og forteller om hvordan de digitaliserte da koronaen kom.

En av våre sykehjemsbeboere hadde i nedstengingsperioden 16 videosamtaler i løpet av én dag, skriver Trude Wikdahl og Heidi Pallin Aaring i Melhus, og forteller om hvordan de digitaliserte da koronaen kom.

Illustrasjonsfoto: Britt Glosvik
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Slik digitaliserte vi under pandemien

Gjennom hurtig digitalisering kunne vi imøtekomme kravene til kvalitet og innhold i helse- og omsorgstjenestene da koronaen kom.

Covid-19 har gjort at helse- og velferdssektoren har blitt stilt overfor utfordringer vi ikke har opplevd i moderne tid. I Melhus ble sjokkdigitalisering svaret for å imøtekomme kravene til kvalitet og tjenesteinnhold.

Mens Norge nærmest var nedstengt, byttet vi ut alle våre analoge trygghetsalarmer med digitale.

I en periode hvor vi ble tvunget til å tenke nytt, valgte vi å løse viktige og avgjørende oppgaver gjennom å ta i bruk eksisterende teknologi på nye måter.

Ved inngangen til mars sto Norge i en situasjon med kritisk mangel på smittevernutstyr. Melhus hadde i forkant av koronapandemien tatt i bruk Nyby, og den digitale plattformen for mobilisering av frivillige skulle vise seg å bli et uvurderlig hjelpemiddel.

Kort tid etter at oppdraget var lagt ut, hadde frivillige sydd mer enn 300 smittevernfrakker og 200 munnbind, og sørget for et betydelig tilskudd til beholdningen av flergangs smittevernutstyr.

Gjennom Nyby koblet flere av dagligvarebutikkene i kommunen seg på en egen gruppe, som gjorde det mulig å bestille varer digitalt og få dem levert på døren av frivillige. I tillegg til å være et kjærkomment tjenestetilbud til de som trengte ekstra bistand under karantene og isolasjon, skapte det også en unik fellesskapsfølelse blant innbyggere og privat næringsliv.

Før Melhus kommune tok i bruk Nyby, hadde vi registret 25 frivillige. I dag er tallet 460. Dette viser at digital mobilisering kan bidra til økt frivillig innsats, ved at den frivillige kan ta oppdraget når det passer for den enkelte.

Kommunens sykehjem har i pandemien hatt besøksbegrensninger, og digitale plattformer ble tidlig lansert som et alternativ til fysisk oppmøte med blant annet appen Whereby. Appen Min Memoria ble tatt i bruk i Melhus kommune før pandemien, men sjelden har muligheten for bildedeling mellom pårørende og beboere kommet mer til sin rett.

I tillegg tok vi i bruk løsningen Komp pro, som er en teknologi som muliggjør meldinger og videosamtaler. I perioden med nedstenging av samfunnet hadde én av våre beboere 16 videosamtaler i løpet av én dag!

I forkant av pandemisituasjonen opplevde vi noe skepsis både fra egne ansatte og brukere knyttet til digitalt tilsyn. Gjennom koronasituasjonen har vi imidlertid tatt i bruk løsningen RoomMate for tilsyn i flere av våre tjenester, både i enkeltstående omsorgsboliger og i bofellesskap.

Med digitale tilsyn unngår vi unødvendige kontaktpunkt og smitte, og vi ser at det er flere muligheter i teknologien som vil bidra til økt trygghet, bedre søvnkvalitet og effektivisering av tjenestene.

I Melhus etablerte vi et eget prøvetakingsteam i midten av mars med bestilling per telefon. Etter at kriteriene for testing ble revidert i august, var pågangen på telefonen enorm. Dette medførte at vi på kort tid anskaffet et digitalt system for bestilling av prøver, som frigjorde tid for ansatte ved teststasjonen.

Smittesporing har tradisjonelt foregått med bruk av Excel-skjema. Vi har så langt vært forskånet fra større smitteutbrudd, men fikk vår ilddåp på større smittesporingsarbeid da smitte brøt ut ved en folkehøgskole. Dette medførte oppfølging av mer enn 100 personer, og vi oppdaget raskt at våre tradisjonelle verktøy ikke var tilstrekkelige.

I løpet av ett døgn gikk vi fra smittesporing i Excel, via Teams til det digitale smittesporingsverktøyet Fiks. Erfaringen er at et digitalt smittesporingsverktøy hjelper oss å holde orden på nærkontakter på en effektiv og god måte.

Vi har gjennom deltakelse i Nasjonalt velferdsteknologiprogram og det lokale kompetansedelingsprosjektet Trøndelagsløftet jobbet strategisk for å ta i bruk velferdsteknologi.

Godt samarbeid med nabokommuner og felles anskaffelser gjorde at vi kunne anskaffe teknologi da pandemien kom. Dette medførte også at vi, mens Norge nærmest var nedstengt, byttet ut alle våre analoge trygghetsalarmer med digitale, i tillegg til å bestille og ta i bruk løsninger for digital kommunikasjon i våre tjenester.

Endringskompetanse er et annet viktig område som lå til grunn i tjenestene da pandemien kom. Gjennom flere år har flere ledere fra helse- og omsorgstjenesten i Melhus deltatt på den nasjonale helselederutdanningen. Det har bidratt til at vi har etablert et felles fundament for ledelse og en felles erkjennelse av behovet for endring og innovasjon i helse- og omsorgstjenesten. Dette er viktig kompetanse å ha på plass når tjenestene skal digitaliseres videre.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.