Åtte barn som ble nevnt i uåpnede bekymringsmeldinger fra politiet, var ukjente for barnevernet.

Åtte barn som ble nevnt i uåpnede bekymringsmeldinger fra politiet, var ukjente for barnevernet.

Foto: Colourbox

Politidirektoratet: Åtte barn var ikke kjent for barnevernet fra før

De fleste barna i uåpnede bekymringsmeldinger fra politiet var kjent for barnevernet fra før av. Åtte barn i fire meldinger var ukjente for barnevernet.

– Det er alvorlig. Gjeldende rutine er at bekymringsmeldinger skal sendes som brev til kommunene. I disse sakene er ikke politiets rutine fulgt, og det er beklagelig, sier avdelingsdirektør Bjørn Vandvik i Politidirektoratet.

Politidistriktene har de siste ukene gått gjennom alle sakene som ikke er åpnet.

97 prosent av barna omhandlet i de uåpnede bekymringsmeldingene, var allerede kjent av barnevernet, opplyser Vandvik.

Ett barn i Oslo, sju i Troms

Oslo og Troms politidistrikt har sendt bekymringsmeldingene om de åtte barna som ikke var kjent for barnevernet fra før av. Ett av barna er i Oslo politidistrikt.

– Saken dreier seg om mindre alvorlig straffbart forhold, sier fungerende politimester i Oslo, Cecilie Lilaas-Skari.

De sju andre barna er i Troms.

I fem av totalt åtte bekymringsmeldinger er varslingene også meddelt barnevernet per epost eller telefon, opplyser Troms politidistrikt.

– I de tre gjenstående sakene, som omhandler sju barn, er informasjonen i den sammenheng formidlet uten at dialogen med kommunen har avdekket behov for videre oppfølging fra barnevernets side, opplyser politidistriktet videre.

– Én sak er én sak for mye

I perioden 2018 til 2023 sendte politidistriktene totalt 172 bekymringsmeldinger via Altinn, men ikke åpnet av mottaker, eller åpnet for sent. Av disse var 168 saker likevel kjent for barnevernet.

– Selv om det kun er et fåtall bekymringsmeldinger som er sendt via Altinn som barnevernet ikke er kjent med, er én sak én sak for mye. Særlig når det gjelder sårbare barn, er det viktig at varsling skjer korrekt og når fram til barnevernet. Oppfølgingen av saken og ivaretakelse av rutiner vil ha høy prioritet fremover, sier Vandvik.

11. juli ble det kjent at flere bekymringsmeldinger som politiet har sendt via Altinn til barnevernet, ikke har nådd kommunene.