Seks bekymringsmeldinger har ikke nådd fram til kommunene, melder Øst politidistrikt etter undersøkelser.

Seks bekymringsmeldinger har ikke nådd fram til kommunene, melder Øst politidistrikt etter undersøkelser.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Øst politidistrikt fant seks uleste bekymringsmeldinger til barnevernet

Øst politidistrikt har avdekket at til sammen 62 meldinger til barnevernet ikke er åpnet. Av dem er seks bekymringsmeldinger.

Det er politidistriktet som selv opplyser om dette mandag. Av sakene er 46 sendt som underretning om igangsatt etterforskning, og seks saker er sendt som bekymringsmeldinger i henhold til den plikten politiet har etter barnevernsloven om å melde fra.

– Øst politidistrikt har som rutine at bekymringsmeldinger skal sendes som brev til kommunene. Vi beklager at dette ikke er gjort i disse seks tilfellene, sier konstituert politimester Geir Solem.

Ti av tolv politidistrikter

Politidistriktene i landet har den siste tiden arbeidet med å spore opp meldinger til kommunene som har ligget uåpnet i Altinn. Politidirektoratet ba politidistriktene den 14. juli om å få en oversikt innen tirsdag forrige uke.

Oversikten fra Øst politidistrikt føyer seg inn i rekken fra ni øvrige distrikter som har undersøkt omfanget av uåpnede bekymringsmeldinger fra politiet til barnevernet via Altinn. I alt er det nå snakk om at 86 slike meldinger ikke er åpnet av mottakerne i kommunen.

I forrige uke ble det kjent at meldinger fra politiet i hele landet ikke hadde nådd fram til mottakeren. Politiet hadde flere steder benyttet kommunikasjonskanalen Altinn uten at mottaker i kommunen hadde fått brevene. Det oppsto dermed usikkerhet om bekymringsmeldinger til barnevernet kunne ha blitt liggende ulest.

– Ingen akutte saker

Politimester Geir Solem sier de seks sakene i Øst politidistrikt allerede var kjent for barnevernet.

– Etter at vi ble kjent med at kommunene ikke har mottatt alle forsendelsene i Altinn, har Øst politidistrikt vært i dialog med kommunene og barnevernskontorene for å kartlegge om innholdet i forsendelsene var kjent gjennom andre kanaler eller i øvrig dialog med politiet. Så langt har vi ikke avdekket noen saker av akutt eller alvorlig karakter som barnevernet ikke er kjent med, eller hvor barna ikke er fulgt opp på annet vis, sier Solem.