3,75 milliarder til kommunene

Statsbudsjett. Kommunaldepartementet gir 3,75 milliarder kroner i frie inntekter til kommunesektoren neste år, viser statsbudsjettet.

Finansminister Sigbjørn Johnsen la i formiddag fram statsbudsjettet for 2012 for Stortinget. I morges omtalte han budsjettet som “stramt og godt”.

Kommunal Rapport kommer fortløpende utover dagen med nyheter fra budsjettet som angår kommunesektoren.

Det viktigste tallet, endringen i frie inntekter, er på 3,75 milliarder kroner. Det var i kommuneproposisjonen varslet en vekst i frie inntekter på mellom 3,75 og 4,25 milliarder kroner.

KS mener kommunesektoren trenger minst 4,75 milliarder kroner mer, ettersom blant annet folkeveksten betyr flere tjenester til innbyggerne. Ifølge statsbudsjettet koster folkeveksten og endringer i alderssammensetning alene 2,5 milliarder kroner.

Veksten er beregnet fra antatt inntektsnivå for 2011, slik det var i revidert nasjonalbudsjett. I virkeligheten blir årets inntekter antakelig høyere. For at kommunene skal få den veksten regjeringen sier, må ekstra skatteinntekter i år ikke brukes i det hele tatt, men settes til side.

Kommunal Rapport kommer tilbake med mer.

Dette er tallene slik de ble lagt fram i kommuneproposisjonen i mai.

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!