Hever makstakst på kraftverk

Statsbudsjett. Regjeringen gjør to endringer i reglene om eiendomsskatt i det nye statsbudsjettet.
Kraftkommunene får neste år høyere inntekter fra kraftverk, her representert ved kraftstasjonen på Solbergfoss i Askim. (Foto: Iván Kverme)

I statsbudsjettet varsler Finansdepartementet at makssatsen på eiendomsskattegrunnlaget for kraftanlegg ikke blir fjernet. Derimot blir den hevet med 5 prosent i 2012 og ytterligere 11 prosent i 2013.

Endringen vil gi økte inntekter på om lag 100 millioner kroner for kommunene som i dag har kraftanlegg lokalisert i kommunen. Økningen kommer hos dem som har kraftanlegg som i dag ligger på makssatsen.

I 2013 vil denne endringen gi vertskommunene ytterligere 220 millioner kroner i inntekt.

LVK: Skuffet

Landssamanslutninga for vasskraftkommunar har tidligere tatt til orde for at makssatsen oppheves. Nå øker i det minste inntektene vesentlig for en del kommuner.

– LVK finner regjeringens forslag om å heve maksimumstaket for 2012 og 2013 tilfredsstillende, men er skuffet over at regjeringen viderefører en maksimumsverdi for kommunenes eiendomsskatteinntekter. En maksimumsverdi innebærer en skatterabatt til kraftselskapene, skriver LVK på egne nettsider i en kommentar til budsjettforslaget.

Les også:

Endringer for vanlig eiendomsskatt

Det blir også en endring i reglene for hvordan ordinær eiendomsskatt skrives ut. Heretter blir det mulig å skrive ut eiendomsskatt i hele kommunen, men holde næringseiendommer utenom.

Uansett skal fortsatt alle boligtyper behandles likt. Det blir altså ikke mulig bare å skrive ut eiendomsskatt på fritidseiendommer, for eksempel.

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.