Økte renter, prisvekst og investeringer er tre av grunnene til at mange kommuner planlegger prisvekst på VA-gebyrer. Dette bildet er tatt i vannrenseanlegget til Hias IKS, et interkommunalt selskap som eies av kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange.

Økte renter, prisvekst og investeringer er tre av grunnene til at mange kommuner planlegger prisvekst på VA-gebyrer. Dette bildet er tatt i vannrenseanlegget til Hias IKS, et interkommunalt selskap som eies av kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange.

Foto: Terje Lien
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Seks av ti kommuner planlegger å øke VA-gebyrene

En rekke norske kommuner planlegger store økninger i vann- og avløpsavgiftene framover. I Oslo vil avgiften øke med 3.500 kroner for gjennomsnittshusholdningen.

En undersøkelse KS har gjennomført blant norske kommuner viser at 60 prosent av kommunene som har svart, planlegger for en økning i vann- og avløpsgebyrene på mellom 10 og 20 prosent, skriver NRK.

– Rentene øker og prisveksten er høy. I tillegg har det vært gjennomført mange store investeringer i vann og avløp, sier områdedirektør Helge Eide i KS.

Norsk Vann meldte tidligere i høst at de venter en fordobling i vann- og avløpsgebyrer de neste 20 årene. Mange steder også en tredobling.

24 prosent økning

I Oslo legges det nå opp til en økning på mer enn 16 prosent neste år, og i årene som følger. På fire år vil en gjennomsnittlig Oslo-husholdning få en regning som øker med 3.500 kroner. 

Trondheim legger opp til en økning av avgiften på vann, avløp, feiing og renovasjon med rundt 1.700 kroner for gjennomsnittshusholdningen, Stavanger øker med 24 prosent for vann og 12 prosent for avløp.

Bygger ny reservevannforsyning

Mye av bakgrunnen er rente- og prisstigningen, men det har også vært en rekke store prosjekter på området. Oslo bygger blant annet en ny reservevannforsyning som har lidd under en mye omtalt kostnadssprekk. 

Prinsippet på dette området er såkalt selvkost – at økte utgifter til utbedring og utbygging av vann- og avløpssystemer legges på innbyggernes gebyr.

(©NTB)