Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) håper at flere kan ta del i ordningen med bygdevekstavtaler.

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) håper at flere kan ta del i ordningen med bygdevekstavtaler.

Foto: Terje Lien

Regjeringen lyser ut 15 millioner til bygdevekstavtaler

Ytterligere 15 millioner kroner utlyses til utprøving av bygdevekstavtaler til distriktene.

Fra før er fem områder i Finnmark og Trøndelag i gang med å utarbeide slike avtaler.

I statsbudsjettet for 2023 vedtok Stortinget å styrke satsingen på bygdevekstavtaler til totalt 25 millioner kroner for 2023.

– Jeg er glad for det store engasjementet for å ta del i ordningen. Vi åpner for at flere kan søke for å ta del, sier kommunal og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Bygdevekstavtaler er et distriktspolitisk virkemiddel som skal bidra til bosetting, tilgang til arbeidskraft og næringsutvikling i de minst sentrale delene av landet.

(©NTB)