Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) opplyser at regjeringen nå deler ut 205 millioner kroner til tiltak for å inkludere barn og unge.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) opplyser at regjeringen nå deler ut 205 millioner kroner til tiltak for å inkludere barn og unge.

Foto: Terje Lien

205 millioner kroner til inkludering av barn og unge

Regjeringen gir 205 millioner kroner til tiltak for å inkludere barn og unge.

– I år er arbeidet styrket med 50 millioner kroner mer til lokale fritidskasser som blant annet skal gå til å dekke utgifter til utstyr og deltakeravgifter, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

Dette er andre tildelingsrunde i tilskuddsordningen for å inkludere barn og unge. Hele ordningen er på 758 millioner kroner i 2024 og går til 955 organisasjoner.

Målgruppen for tilskuddsordningen er barn og unge fra 0 til 24 år som står i fare for å havne i utenforskap. Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd.

(©NTB)