I landstinget uttalelse heter det at regjeringen bør samordne nasjonale virkemidler, for å bidra til at barn og unge får et mer helhetlig tilbud på tvers av sektorer. Dette er helt nødvendig, mener Kommunal Rapport.

I landstinget uttalelse heter det at regjeringen bør samordne nasjonale virkemidler, for å bidra til at barn og unge får et mer helhetlig tilbud på tvers av sektorer. Dette er helt nødvendig, mener Kommunal Rapport.

Foto: Agnar Kaarbø
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Samarbeidet om barn og unge må styrkes

Det er lett å støtte uttalelsen fra KS' landsting om sterkere samarbeid mellom stat og kommune om gode og samordnede tjenester til barn og unge: Alle må bli inkludert i utdanning, arbeids- og samfunnsliv.

Landstinget vedtok forleden seks vesentlige uttalelser – om kommuneøkonomi, natur og arealforvaltning, totalberedskap, Nasjonal transportplan, flyktninger og altså barn og unge.

Den som trenger hjelpen, må stå i sentrum.