Lofotkommunen Moskenes sliter økonomisk og i 2021 endte resultatet på – 15,9 prosent i prosent av brutto driftsinntekter.

Lofotkommunen Moskenes sliter økonomisk og i 2021 endte resultatet på – 15,9 prosent i prosent av brutto driftsinntekter.

Moskenes fikk lavest resultat i fjor

Moskenes er kommunen med lavest driftsresultat i 2021. – Jeg er glad for at Statsforvalteren har grepet inn, sier kommunedirektøren.

Lofot-kommunen sliter med økonomien, og i 2021 endte resultatet på – 15,9 prosent i netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter.

Kommunedirektør Steinar Sæterdal har ingen kommentar til resultatet, men viser til at det nå er satt i gang et omfattende prosjekt for å få kontroll på økonomien.