Charlotte Therkelsen (R) under spørretimen på Stortinget.

Charlotte Therkelsen (R) under spørretimen på Stortinget. 

Skjermdump

– Jeg tror ikke at 157 kommuner er håpløse på økonomistyring

Kragerø-ordfører Charlotte Therkelsen (R) tok opp kommuneøkonomien med statsråden da hun møtte som vara på Stortinget denne uka.

Det var under den ordinære spørretimen at varamedlem Charlotte Therkelsen (R), som til vanlig er ordfører i Kragerø, benyttet anledningen til å spørre statsråden om han bekymret for de økende forskjellene mellom kommunene.

Hun viste til kommuneoppropet om et mer rettferdig inntektssystem. Ifølge kommunene bak kommuneoppropet bor 3,8 millioner innbyggere i en kommune der inntektene er under landsgjennomsnittet per innbygger.