– Noe må gjøres. Det er oppfordringen fra Larvik-ordfører Birgitta Gulla Løken (H) da fattigkommunene samlet seg til kamp i Larvik.

– Noe må gjøres. Det er oppfordringen fra Larvik-ordfører Birgitta Gulla Løken (H) da fattigkommunene samlet seg til kamp i Larvik.

Foto: Agnar Kaarbø

– Forskjellene er i ferd med å bli vår tids samfunnsutfordring

250 deltakere fra 120 kommuner kommuner er samlet i Larvik for å diskutere kommunenes inntektssystem. – Vi tar nå til orde for et kommuneopprør, sier Larvik-ordfører Birgitte Gulla Løken (H).

Tall fra Larvik kommune viser at 307 av landets 356 kommuner ligger under landsgjennomsnittet når skatteinntektene skal fordeles (se tabell).

– Skatteutjevningen skaper de store forskjellene, sier ordfører Birgitte Gulla Løken (H) til Kommunal Rapport.

Skatteinntektene utgjør i dag 40 prosent av inntektene til kommunene.

– De siste fem årene har fattige kommuner blitt fattigere og rike kommuner blitt rikere. Forskjellene mellom kommunene øker så mye at det er i ferd med å bli vår tids samfunnsutfordring, sier Løken.

– Må løftes

Kommuner fra hele landet forteller at de trenger mer penger til fattigfamilier, eldreomsorg, skoler og vedlikehold.

Ordføreren mener inntektssystemet ikke gir kommunene mulighet til å gi innbyggerne likeverdige tjenester. 

Løken viser til flere områder der Larvik merker utslagene av inntektsforskjellene i dag.

– Det er snakk om vedlikehold av skoler og å kunne sette inn vikarer ved sykdom. Vi hadde til og med en diskusjon om vi hadde råd til å gi helsepersonell som skulle jobbe på julaften, mat. Vi er kuttet til beinet, sier Løken.

Larvik har regnet ut at med full skatteutjevning ville kommunen hatt 112 millioner mer å rutte med i året.

– Når inntektssystemet skal behandles av regjeringen og departementet til våren, må det gjøres noe for å løfte lavinntektskommunene, sier Løken.

Totalt 32 kommuner er medarrangører av konferansen i Larvik.

Noen deltar digitalt, som kommunalkomiteens leder Lene Vågslid (Ap). Stortingsrepresentanter og kommunalminister Erling Sande (Sp) er begitt seg ut på våte veier for å møte fattigordførere og kommunaldirektører.