Ådne Cappelen skal lede utvalget som skal se på godtgjøringene til politikerne.

Ådne Cappelen skal lede utvalget som skal se på godtgjøringene til politikerne.

Foto: Øyvind Aukrust

– Stortingets lønnsutvalg må respektere det lokale selvstyret

Stortinget har satt ned et utvalg som skal se på godtgjørelsene til politikere på alle nivåer. KS er med, men forutsetter at det lokale selvstyret respekteres.

– Mandatet slår veldig tydelig fast at det lokale selvstyre gjelder for kommunesektoren også i fastsettelse av godtgjørelser. Reglene for fastsettelse av godtgjørelse står i den kommuneloven Stortinget nettopp har vedtatt, sier KS-leder Bjørn Arild Gram.

Det var Aftenposten som først omtalte utvalget som Stortingets presidentskap fikk i oppdrag å oppnevne. Vedtaket kom 18. juni, og utvalget skal utrede felles prinsipper for godtgjørelse til politikere på alle forvaltningsnivåer. Stortinget vedtok samtidig å fryse egne godtgjørelser til utredningen er klar.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.