Flyktninger fra Syria hadde også høyest andel med universitets- og høyskoleutdanning i 2015- og 2016-kullet.

Flyktninger fra Syria hadde også høyest andel med universitets- og høyskoleutdanning i 2015- og 2016-kullet.

Illustrasjonsfoto: Britt Glosvik

Mange syriske flyktninger har høyere utdanning, men færre er i arbeid

Flertallet av flyktninger som kom til Norge høsten 2015 var syrere. I 2022 var 51 prosent av dem i arbeid.

Til sammenligning var 75 prosent av flyktninger fra Eritrea i samme kull, som var den nest største flyktninggruppen, i arbeid ved utgangen av 2022, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

Totalt sett var en større andel menn i arbeid enn kvinner, mens det flere kvinner var i utdanning enn menn.

De syriske flyktningene var også i større grad under utdanning enn flyktninger fra Eritrea og Afghanistan. Flyktninger fra Syria hadde også høyest andel med universitets- og høyskoleutdanning i 2015- og 2016-kullet, på 25 prosent. Denne andelen var kun 7 prosent blant de fra Eritrea og Afghanistan.

I 2022 hadde flyktningene bodd i Norge i 6–7 år, og sysselsettingen er på et nivå som må anses som vanlig for flyktninger med denne botiden, ifølge SSB.

Legger man sammen sysselsatte syrere og de under utdanning, får man en andel på 69,2 prosent. Tilsvarende andel er på 85 og 77,4 prosent blant flyktninger fra henholdsvis Eritrea og Afghanistan. Dermed minsker avstanden noe mellom den syriske gruppen og de to andre. (©NTB)