Kommunalminister Nikolai Astrup og KS-leder Bjørn Arild Gram under KS` digitale stormøte med kommunale og fylkeskommunale ledere 13. mai. 

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

KS kritisk til Astrups korona-oppfølging

KS er misfornøyd med at arbeidsgruppen som skal vurdere hvordan koronakrisen har påvirket kommuneøkonomien, ikke er kommet i gang. Nå starter organisasjonen i tillegg egne utredninger.

Midt under de strenge smitteverntiltakene, 30. april, kunngjorde kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) at han ville sette ned en arbeidsgruppe som skulle gi «en faglig vurdering av hvilke typer inntekter og utgifter som blir påvirket av koronakrisen». 

Arbeidsgruppen består av representanter fra fem departement – og KS. Den skal levere sin endelige rapport innen 1. april neste år. Frem til da skal den kunne gi løpende innspill til departementene. Dessuten skulle det vurderes fortløpende om det er behov for én eller flere delrapporter underveis.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.