Fagforbundet og LO Kommune har stilt krav om økte ubekvemstillegg for sine medlemmer i offentlig sektor som gjør en innsats mot korona-pandemien. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Fagforbundet og LO Kommune har stilt krav om økte ubekvemstillegg for sine medlemmer i offentlig sektor som gjør en innsats mot korona-pandemien. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Krever koronatillegg i kommunesektoren

Fagforbundet og LO Kommune krever økte ubekvemstillegg for ansatte i offentlig sektor som jobber mot koronapandemien.

Arbeidstakerorganisasjonene har fremmet kravet overfor KS i dag. Det samme er stilt av Kommuneansattes hovedsammenslutning (KAH) i Oslo kommune.

Lignende krav skal også sendes til Virke, NHO, Private Barnehagers Landsforbund (PBL) og FUS barnehagene, varsler Fagforbundet og LO Kommune. Dessuten er det stilt krav om økte ubekvemstillegg overfor arbeidsgiverorganisasjonen Spekter, i tariffområder der de har avtale om overtid og forskjøvet arbeidstid.

Skal gjelde fra 18. mars

Her er LO Kommunes krav i korte trekk:

  • Alle ansatte som har fått økt belastning med kvelds-/nattarbeid og lørdags- og søndagsarbeid får et forhøyet lørdags- og søndagstillegg på 50 kroner, og et økt kvelds- og nattillegg på 24 kroner.
  • Kravet gjelder alle tjenester med økt belastning, men det er særlig viktig at deltidsansatte får kompensasjon. De fleste ansatte innen helse- og omsorgssektoren jobber nemlig deltid og «stiller nå opp for å dekke opp behovet i tjenestene på kvelder og i helger», understreker arbeidstakerorganisasjonene.
  • Tilleggene gjelder også ekstravakter.
  • Tilleggene må komme i tillegg til det de ansatte måtte ha av tillegg fra før.
  • Ansatte, som på grunn av koronapandemien arbeider flere lange vakter, skal etter tre lange vakter på rad få et engangsbeløp på 1.000 kroner for hver vakt - utover de tre første vaktene.
  • Ansatte som tar beredskapsvakter utenfor arbeidsstedet skal ha en omregningsfaktor på 1:4 av vakten i den alminnelige arbeidstiden.

Kravet har tilbakevirkende kraft og skal gjøres gjeldende fra 18. mars i år. 

Kan gjelde opptil 82.000 ansatte

I overkant av 82.000 fagarbeidere innen helse og sosial er omfattet av overenskomstene på KS-området. Forutsetningen for eventuelle tillegg er imidlertid at de bruker arbeidstidsordninger som utløser slike lønnstillegg.

- Så omfanget blir nok langt lavere enn det, sier Pål Skarsbak, daglig leder i LO Kommune, til Kommunal Rapport.

Høyere tillegg for noen

Like før påske ble arbeidstakerorganisasjonene enige med Spekter om høyere overtidstillegg for noen ansatte i helsesektoren. 

Avtalen gjelder for arbeidstakere som har fått eller får endret sin arbeidsplan. Etter drøftinger med de tillitsvalgte kan arbeidsgiver også inkludere ansatte i enheter med høy arbeidsbelastning og hvor arbeidstakere jobber overtid som direkte følge av koronaepidemien, heter det i forhandlingsprotokollen.

Tilleggene gjelder fra 20. mars i år.