Hadeland består av Jevnaker, Lunner og Gran. Jevnaker får flytte til Akershus hvor Lunner er. Gran blir i Innlandet.

Hadeland består av Jevnaker, Lunner og Gran. Jevnaker får flytte til Akershus hvor Lunner er. Gran blir i Innlandet.

Grafikk: Terje Lien

Jevnaker får flytte – ikke Hole

Regjeringen innstiller på at Jevnaker får bli en del av Akershus, mens Hole må bli i Buskerud.

– Regjeringen har gitt tvangssammenslåtte fylkeskommuner mulighet til å søke om deling, slik at innbyggerne kan få tilbake sine tidligere fylker. Hole kommune tilhørte Buskerud fylke før sammenslåingen, og vi forslår at de fremdeles gjør det etter at Buskerud igjen blir nytt fylke. Jevnaker har ikke tidligere vært en del av Buskerud, og har nå søkt om å være en del av Akershus sammen med nabokommunene Gran og Lunner. Det var avgjørende for regjeringens konklusjon, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik i en pressemelding.

Begge kommunene har kommunestyrevedtak på at de ønsker å tilhøre Akershus. Nå blir det opp til Stortinget å avgjøre saken.

Gran kommune har for øvrig vedtatt å bli i Innlandet fylkeskommune etter at en meningsmåling ga flertall for Innlandet.