Gjerdrumutvalgets leder Inge Ryan overleverte mandag utvalgets utredning om forebygging av kvikkleireskred til olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) og kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Gjerdrumutvalgets leder Inge Ryan overleverte mandag utvalgets utredning om forebygging av kvikkleireskred til olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) og kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Gjerdrumutvalget råder kommunene til å lage rutiner for bekymringsmeldinger allerede nå

Det er ingen grunn til å vente på en nasjonal handlingsplan mot kvikkleireskred. Enkelte tiltak kan kommunene allerede iverksette nå, mener Gjerdrumutvalget.

Mandag la Gjerdrumutvalget fram den andre delrapporten som beskriver hvordan kvikkleirerisiko kan håndteres bedre.

Hovedkonklusjonene er å tydeliggjøre aktørenes ansvar, kartlegge kjente kvikkleiresoner og sikre eksisterende bebyggelse. I tillegg må det sørges for at ny utbygging skjer i tråd med kravene til sikkerhet. Erosjon og andre terrengendringer må overvåkes, og alle aktører med ansvar for forebygging må kjenne til faren for kvikkleireskred.