Fastlegeordningen under press over hele landet

Antallet nordmenn uten fastlege økte i fjerde kvartal i 2021 med 20.000 til rundt 140.000. Til sammen sto 150.000 uten fastlege 1. februar i år.

Samtidig som stadig flere står uten en fastlege, synker antallet ledige plasser på liste med fastlege til 76.000, noe som gjør det vanskeligere å bytte, viser ny rapport fra Helsedirektoratet.

Rapporten indikerer også at det er færre vikarer til å dekke opp.

Ved utgangen av desember 2021 var det 71 kommuner hvor over 10 prosent var uten fastlege.

– Rapporten slår blant annet fast at kostnaden ved ikke å tilføre allmennlegetjenesten tilstrekkelige og kraftfulle tiltak på sikt kan bli høyere for samfunnet som helhet, og ikke minst for den enkelte pasient, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Helsedirektoratet forventer at en rekke nye tiltak vil bidra til bedring både for nyutdannede og veletablerte fastleger. Blant tiltakene er nytt legevakttilskudd og introduksjonsavtaler som gir rett på trygderefusjon.

I 2021 var det 493 flere som var villige til å bli allmennlege i spesialisering (ALIS) enn året før.

(©NTB)