Det er Kristiansand, Stavanger og Arendal som samlet står for størstedelen av økningen i de beregnede kommunale inntektene fra eiendomsskatt – 200 millioner kroner.

Det er Kristiansand, Stavanger og Arendal som samlet står for størstedelen av økningen i de beregnede kommunale inntektene fra eiendomsskatt – 200 millioner kroner.

Foto: Tor Erik Schrøder/NTB

Eiendomsskatten gir 500 mill. mer i kommunekassene i 2021

Kommunenes inntekter fra eiendomsskatt vil øke med rundt 500 millioner kroner neste år, viser budsjettundersøkelsen til KS. Og to nye kommuner kommer til å innføre den.

37 av landets 356 kommuner skriver ikke ut eiendomsskatt, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Ni av ti krever altså inn én eller annen form for eiendomsskatt. Den er for øvrig den eneste lokale skatten som finnes.

Dette er kommunene uten eiendomsskatt i 2020

Drammen, Nordre Follo, Frogn, Bærum, Asker, Rælingen, Enebakk, Gjerdrum, Ullensaker, Nannestad, Hole, Øvre Eiker, Lier, Søndre Land, Horten, Holmestrand, Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Færder, Hægebostad, Hå, Klepp, Time, Sola, Bjørnafjorden, Askøy, Vanylven, Sande, Herøy (Møre og Romsdal), Sula, Stjørdal, Træna, Sørreisa, Dyrøy, Hasvik og Karasjok.

Nå har Holmestrand og Ullensaker planer om å innføre den. Og flere utreder muligheten.

Vil senke skattetaket ytterligere

Samtidig har regjeringen foreslått å senke maksimalsatsen for eiendomsskatt for bolig og fritidseiendom fra 5 til 4 promille av verdien fra 2021. Det er i tråd med avtalen om revidert nasjonalbudsjett for 2020 som de inngikk med Frp.

For 2020 er satsen for maksimal eiendomsskatt allerede blitt redusert fra 7 til 5 promille. Det vil begrense kommunenes inntektsmuligheter på området, med mindre den beregnede verdien av boligene og fritidseiendommene øker.

6,2 prosent mer i kommunale inntekter

KS' undersøkelse av kommunebudsjettene for 2021 viser imidlertid at inntektene fra eiendomsskatt vil øke med i underkant av 500 millioner kroner i 2021. Det er en økning på 6,2 prosent, sammenlignet med inneværende år.

– De økonomiske kårene er blitt så trange at vi er nødt til å se oss om etter nye inntektsmuligheter, forteller ordfører Eyvind Jørgensen Schuhmacher i Ullensaker. Én løsning blir skatt på næringseiendom fra årsskiftet av.

– De økonomiske kårene er blitt så trange at vi er nødt til å se oss om etter nye inntektsmuligheter, forteller ordfører Eyvind Jørgensen Schuhmacher i Ullensaker. Én løsning blir skatt på næringseiendom fra årsskiftet av.

Foto: Ullensaker kommune

Skatt på næring i Ullensaker

I flyplasskommunen Ullensaker i Viken er saken avgjort, selv om det formelle budsjettvedtaket først tas i desember. Det blir skatt på næringseiendom fra årsskiftet.

– Partiene er samtidig enige om at det ikke skal innføres skatt på bolig. Ullensaker har aldri før krevd innen eiendomsskatt, sier ordfører Eyvind Jørgensen Schumacher (Ap).

Norges raskest voksende kommune har et stort behov for å øke inntektene. Den har økt med 1.000 til 1.500 nye innbyggere hvert år de siste årene, og teller snart 40.000.

Uten reddende fossefall

– Vi har ikke noen fossefall som kunne sørget for ekstra penger i kommunekassen. De økonomiske kårene er blitt så trange at vi er nødt til å se oss om etter nye inntektsmuligheter. Derfor er vi nødt til å innføre skatt på næringseiendom, forklarer Schumacher.

1 promille i eiendomsskatt vil gi 20 millioner kroner mer i inntekter. Driftsbudsjett er på rundt 2 milliarder kroner. Planen er å trappe opp satsen i løpet av de tre neste årene.

Skatt på bolig i Holmestrand

Ved årsskiftet gikk kommunene Holmestrand, Sande og Hof sammen. Nye Holmestrand med rundt 25.000 innbyggere har altså snart sitt første driftsår bak seg. Også her går det mot innføring av eiendomsskatt.

– Det er ikke vedtatt ennå, men jeg anser det som urealistisk at vi greier oss uten, forteller ordfører Elin Gran Weggesrud (Ap) til Kommunal Rapport.

– Jeg anser det som urealistisk at vi greier oss uten eiendomsskatt, sier ordfører Elin Gran Weggesrud i Holmestrand til Kommunal Rapport.

– Jeg anser det som urealistisk at vi greier oss uten eiendomsskatt, sier ordfører Elin Gran Weggesrud i Holmestrand til Kommunal Rapport.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Mer øremerking

Weggesrud nevner særlig tre årsaker til at det trolig går mot innkreving av den lokale skatten i Holmestrand:

  • Kommunenes økonomiske rammer er blitt strammere. En større andel av statspengene øremerkes til bestemte tjenester. Samtidig knyttes det stadig flere rettigheter til dem.
  • Den underliggende veksten i kommunenes økonomi, særlig innen helse.
  • Store investeringsbehov etter kommunesammenslåingen, særlig innen oppvekst.

Ressurskrevende pleietjenester

Ordføreren trekker fram finansieringen av ressurskrevende tjenester som eksempel på innstrammingen.

– De seks siste årene har vår egenandel økt med 11 millioner kroner, hvert år. Årsaken er at innslagspunktet, som utløser statlig refusjon, er løftet omtrent hvert år, forklarer Weggesrud.

16 millioner mer i kassa

Eiendomsskatt på bolig og fritidseiendommer fra årsskiftet vil kunne gi 16 millioner i inntekter i 2021. Forutsatt at den vedtas 16. desember.

Når den foreslåtte opptrappingen er gjennomført innen 2024, så vil det bety 70 millioner ekstra inn i kommunekassen, sier ordføreren.

Av KS' budsjettundersøkelse går det som nevnt fram at kommunenes inntekter fra eiendomsskatt trolig vil øke med i underkant av 500 millioner kroner neste år. I analysen inngikk 114 kommuner som bosetter 56 prosent av landets innbyggere.

Tre kommuner står for stor økning

Veksten trekkes særlig opp av tre kommuner. Stavanger, Kristiansand og Arendal foreslår samlet en økning i eiendomsskatt som vil gi dem rundt 200 millioner kroner. Veksten hos to av dem har sammenheng med retaksering av eiendommene og harmonisering av satsene for eiendomsskatt etter kommunesammenslåing.

Ullensaker og Holmestrand er altså snart med på listen over kommuner som krever inn eiendomsskatt. De to vil samlet sett kunne regne med nye inntekter på i underkant av 40 millioner kroner.

Resten av kommunene i undersøkelsen øker dermed inntektene fra eiendomsskatt med rundt 250 millioner kroner fra 2020 til 2021. Det utgjør 3 prosent. Nedtrappingen av skatten på produksjonsutstyr og reduksjonen av maksimalsatsen på bolig og fritidseiendommer bidrar til å dempe inntektsveksten for kommunene, forklarer KS.

Fire av ti kommuner øker eiendomsskatten utover antatt lønns- og prisvekst neste år, viser undersøkelsen. Nesten tre av ti går motsatt vei. De reduserer. I tillegg øker hver tiende kommune med mindre enn den antatte lønns- og prisveksten.

Nesten fire av ti kommuner enten reduserer eiendomsskatten neste år, eller øker den med mindre enn forventet lønns- og prisvekst, viser KS` budsjettundersøkelse.

Nesten fire av ti kommuner enten reduserer eiendomsskatten neste år, eller øker den med mindre enn forventet lønns- og prisvekst, viser KS` budsjettundersøkelse.

Illustrasjon: KS
Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.