Innvandrere har en viss underrepresentasjon i vaksinestatistikken. Det ønsker ekspertgruppen som har sett nærmere på innvandrerbefolkningen under koronapandemien, å gjøre noe med.

Innvandrere har en viss underrepresentasjon i vaksinestatistikken. Det ønsker ekspertgruppen som har sett nærmere på innvandrerbefolkningen under koronapandemien, å gjøre noe med.

Foto: Colourbox

Dette er tiltakene som skal få flere innvandrere til å vaksinere seg

Det vil være nødvendig med ekstra innsats overfor grupper som har lav vaksinedekning, mener ekspertgruppe.

Koronapandemien har rammet innvandrerbefolkningen i Norge hardere enn befolkningen ellers. Utenlandsfødte har oftere fått påvist smitte og blir oftere innlagt med covid-19. Enkelte innvandrergrupper er spesielt hardt rammet.

Samtidig viser statistikk at andelen vaksinerte så langt, er lavere blant personer født utenfor Norge. Det er også betydelig variasjon mellom ulike grupper.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.