Regjeringen foreslår at det brukes 2,5 milliarder kroner på vedlikehold og rehabilitering av bygg og anlegg i kommunene. Bildet er fra oppussingsarbeid i Hareid kommune.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

5,7 krisemilliarder til kommunesektoren

I dagens nye koronapakke foreslår Solberg-regjeringen å bevilge 5,7 milliarder kroner til tiltak i kommunesektoren.

Krisepakken på til sammen 27 milliarder kroner skal bidra til å få fart på økonomien igjen. 

Kommunene får 4,4 milliarder kroner i øremerkede tilskudd og 1,3 milliarder i økt rammetilskudd - til sammen 5,7 milliarder kroner.