Nå kan kommuner søke om å delta i et nytt frikommuneforsøk. Helse og omsorg er én av sektorene som regjeringen trekker fram som aktuelle for forsøk.

Nå kan kommuner søke om å delta i et nytt frikommuneforsøk. Helse og omsorg er én av sektorene som regjeringen trekker fram som aktuelle for forsøk. 

Foto: Joakim S. Enger
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Bruk mulighetene i frikommuneforsøket!

Det er bra at frikommuneforsøket er i gang. Nå må kommunesektoren vise vilje til å utfordre dagens lovverk.

Etter lang tids venting har regjeringen ved kommunal- og distriktsministeren endelig lansert et frikommuneforsøk. Kommuner og fylkeskommuner kan innen september sende en foreløpig søknad om fritak fra lover og regler innen alle sektorer eller på tvers av sektorer. Forsøkene skal skje innenfor hjemlene i forsøksloven og forsøkshjemlene i sektorlovene. Endelige søknader må være klare innen april neste år.

Vil forsøket utfordre den statlige styringen?