Illustrasjon: Sven Tveit
Kronikk
Meninger i kronikker står for skribentens regning.

Kommunalt lovverk hindrer innovasjon

Det er en vanlig oppfatning at kommunesektoren trenger å fornye seg, eller innovere. Men statlig styring og detaljregulering gir lite handlingsrom til å prøve ut nye arbeidsmåter.

Innovasjonsbudskapet er formidlet i utallige offentlige utredninger og meldinger, som innovasjonsmeldingen for offentlig sektor og demografiutredningen «Det handler om Norge», som begge kom i 2020.

Hver og en av de detaljerte reguleringene kan være fornuftige alene.