Illustrasjon: Sven Tveit
Kronikk
Meninger i kronikker står for skribentens regning.

Fellesgoder må forvaltes varsomt

I forvaltning av naturverdier og goder som oppfattes som felles, kreves det ekstra varsomhet.

Naturressursforvaltning er ikke bare et spørsmål om å veksle natur mot penger, men knytter an til dypere verdier, identitet og det gode liv som folk har rettigheter og plikter opp mot. Lokalbefolkningen kan oppfatte det som sin rett å ha tilgang til naturverdiene i sitt lokalområde, og sin plikt til å forvalte disse slik at de kan overføres til deres etterkommere på en tilfredsstillende måte.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.