Stolte vinnere i Ulstein: Ordfører Knut Erik Engh (Frp), kommunedirektør Verner Larsen, kommunalsjef Gry Nordal, kommunalsjef Marit Botnen, leder for plan- og bygningsavdelingen Anita Sundnes, planlegger Cecilie Roppen, varaordfører Stian Skorgen Scheide (H), kommunalsjef Arne Runar Vik, leder av kulturavdelingen Leif Ringstad og kommunalsjef Monica Cecilie Torp.

Stolte vinnere i Ulstein: Ordfører Knut Erik Engh (Frp), kommunedirektør Verner Larsen, kommunalsjef Gry Nordal, kommunalsjef Marit Botnen, leder for plan- og bygningsavdelingen Anita Sundnes, planlegger Cecilie Roppen, varaordfører Stian Skorgen Scheide (H), kommunalsjef Arne Runar Vik, leder av kulturavdelingen Leif Ringstad og kommunalsjef Monica Cecilie Torp.

Foto: Elin Svendsen

Her er resultatene i Kommunebarometeret 2022

Det endelige Kommunebarometeret er klart. I tabellen kan du sjekke hvordan kommunene blir rangert.

Ulstein i Møre og Romsdal går seirende ut av årets kommunebarometer. Kommunen klatrer dermed én plass fra i fjor. Kommunen gjør det godt i flere sektorer, som pleie og omsorg, skole og helse.

De to andre pallplasseringene blir kapret av de to Viken-kommunene Lier og Gjerdrum.

Kommunebarometeret

  • En sammenligning av landets kommuner, basert på til sammen 151 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer.
  • Hensikten er å gi beslutningstakere en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver.
  • Resultatet er ikke perfekt, men gir en indikator, mulighet til å stille spørsmål og ikke minst lære av de beste.
  • Tallene er i hovedsak hentet fra SSBs Kostra-database, tall for 2020. Det er i tillegg hentet statistikk fra kilder som Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking.

Her presenterer vi den endelige tabellen.