Kostnadene til omsorgstjenester vil dobles hvert sjuende år hvis veksten fortsetter i samme takt som i 2021 og 2022, viser rapporten til helseforskerne Terje P. Hagen og Morten Aarflot ved Universitetet i Oslo.

Kostnadene til omsorgstjenester vil dobles hvert sjuende år hvis veksten fortsetter i samme takt som i 2021 og 2022, viser rapporten til helseforskerne Terje P. Hagen og Morten Aarflot ved Universitetet i Oslo.

Foto: Agnar Kaarbø
Kommentar
Kommentarer gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Yngrebølgen kommer, og den er dyr

Kommunene opplever en kraftig økning antall unge brukere i helse- og omsorgstjenestene. Skal veksten bremses, må rettigheter utfordres.

Vi har snakket mye om veksten i antall eldre og mangelen på helsepersonell, mindre om hva yngre brukere koster. Fenomenet er vel å merke ikke nytt. Allerede i 2006 skrev Kommunal Rapport om at antallet pleiemottakere under 67 år var fordoblet de foregående ti årene.

Kostnadsveksten er alarmerende for alle som interesserer seg for en bærekraftig velferd.