Liv-Hege Martinussen, tidligere kommunedirektør i Lødingen, gikk til sak mot kommunen for usaklig oppsigelse. Saken illustrerer hvordan omstendighetene rundt topplederavgangerpå ulikt vis blir holdt unna presse og offentlig debatt, skriver Agnar Kaarbø.

Liv-Hege Martinussen, tidligere kommunedirektør i Lødingen, gikk til sak mot kommunen for usaklig oppsigelse. Saken illustrerer hvordan omstendighetene rundt topplederavgangerpå ulikt vis blir holdt unna presse og offentlig debatt, skriver Agnar Kaarbø.

Foto: Thomas Frigård
Kommentar
Kommentarer gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Lederavganger unntatt offentlighet

Kommunedirektører som går etter konflikt eller uenighet, er et offentlig anliggende. Det er ikke underlagt taushetsplikt.

Mediefolk liker å snakke om at forvaltningens lukkemuskel er sterkere enn viljen til åpenhet. Noen vil mene at bildet er mer nyansert.

Strategisk uenighet høres ut som en omskriving av strid om hvor det skal kuttes.