Direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet er klar med støtte til klimatilpassing.

Direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet er klar med støtte til klimatilpassing.

Foto: Terje Lien

Støtte til klimatilpassing

Kommuner og fylkeskommuner som skal arbeide med klimatilpassing neste, kan nå søke om tilskudd til ulike prosjekt.

Regjeringen har satt av 6,4 millioner kroner i forslag til statsbudsjett for 2022 til støtteordningen. Det er Miljødirektoratet som forvalter ordningen.

Formålet med ordningen er å skaffe mer kunnskap om hvordan klimaendringer berører kommunene og fylkeskommunene. Den skal også hjelpe med å finne ut hvordan de best kan tilpasse seg og forebygge negative virkninger av klimaendringer.

– Verden endrer seg og kommunene møter ulike utfordringer med klimaendringene. Arbeidet med klimatilpassing blir svært viktig i tiden fremover. Kommunene har et stort ansvar for å tilpasse seg det nye klimaet, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet, i en pressemelding.

Alle kommuner og fylkeskommuner kan søke tilskudd til klimatilpassing. De kan søke på vegne av seg selv, eller sammen med andre kommuner og fylkeskommuner.

– I vurderingen av søknadene legger vi vekt på ulike samfunnsområder, ulike deler av landet og at ulike utfordringer er representert, sier Ellen Hambro.

Tilskuddsordningen kan gi støtte til mange ulike problemstillinger. For å bidra til at kunnskap og erfaringer kommer til gode, vektlegger Miljødirektoratet prosjekter med overføringsverdi og prosjekter som går foran og utvikler kunnskap på nye områder.

Miljødirektoratet har støttet Klimatilpasnings-prosjekter siden ordningen ble opprettet i 2015. Alle prosjektene som har fått støtte er tilgjengelig på nettsida til Miljødirektoratet. Listen med prosjekter kan være nyttig for kommuner og fylkeskommuner som vil sende inn søknader.

Søknadsfristen er 15. februar.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.