Greta Thunberg og aksjonistene ble båret bort da de demonstrerte  i mars utenfor finansdepartementets inngang i protest mot at vindturbinene på Fosen ikke er revet.

Greta Thunberg og aksjonistene ble båret bort da de demonstrerte  i mars utenfor finansdepartementets inngang i protest mot at vindturbinene på Fosen ikke er revet. 

Foto: Javad Parsa / NTB

Fosen-saken: Partene skal møtes til mekling

Riksmekler Mats Ruland har takket ja til en forespørsel fra Olje- og energidepartementet om å mekle mellom partene i Fosen-saken for å finne en avtaleløsning.

– Fosen-saken er en svært krevende sak, og ingen forsøk på å finne løsninger bør være uprøvd. Jeg har et håp om at det kan være mulig å finne en løsning gjennom en minnelig avtale, og at en meklingsprosess med en nøytral mekler vil kunne bidra til dette. En avtaleløsning vil kunne gi en raskere avklaring i saken enn ellers, noe alle parter vil være tjent med, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) i en pressemelding.

Ruland skal ikke mekle i rollen som riksmekler, men som en nøytral person med lang erfaring fra forhandlinger og meklinger av ulik karakter, opplyser departementet. 

Tingrettsdommer Hanne Sofie Bjelland og reindriftsutøver Tom Kristian Lifjell blir også med Ruland.

Det var i oktober 2021 at Høyesterett etter en over ti år lang rettsprosess konkluderte med at vindkraftkonsesjonene som er gitt på Fosen, er ulovlige. Retten kom fram til at konsesjonene til vindkraftverkene Storheia og Roan er ugyldige, og at Fosen-samenes rettigheter er krenket.

I vinter var det kraftige protester fordi det fortsatt ikke hadde skjedd noe, 500 dager etter at dommen falt. Klimaaktivist Greta Thunberg deltok på de mange demonstrasjonene som fant sted utenfor en rekke departementer i Oslo.