Olje- og energiminister Terje Aasland redegjør for Stortinget om Fosen-saken.

Olje- og energiminister Terje Aasland redegjør for Stortinget om Fosen-saken. 

Foto: Fredrik Varfjell / NTB
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Aasland: Ikke rettslig grunnlag for å rive vindmøllene på Fosen

Det er ikke rettslig grunnlag for verken å fjerne vindturbinene på Fosen eller nekte videre drift inntil en ny konsesjon er på plass, mener regjeringen.

Det slo olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) fast da han mandag redegjorde for Stortinget om den betente Fosen-saken.

Der viste han blant annet til at reindriften og Sametinget mener dommen fra Høyesterett – som slår fast at konsesjonen som ble gitt til to vindkraftverk på Fosen, bryter med samenes rettigheter – ikke kan leses på annen måte enn at vindkraftverkene må rives.

– Departementets vurdering at det ikke er rettslig grunnlag for en slik tolkning. Dommen betyr heller ikke at konsesjonene til vindkraftverkene på Storheia og Roan har falt bort. Inntil nye vedtak kommer på plass, drives vindkraftverkene i henhold til de opprinnelige konsesjonene. Vindkraftselskapene gjør derfor ikke noe ulovlig, sa Aasland.

Vil fortsatt ta tid

Olje- og energidepartementet jobber nå på spreng for å fatte nye vedtak.

– Blant annet trenger departementet oppdatert kunnskap om den faktiske situasjonen på Fosen og mulighetene for avbøtende tiltak og effekten av disse før et nytt vedtak fattes. Dette vil fortsatt ta noe tid, sier Aasland.

Han sier samtidig at han har forståelse for reindriftssamenes situasjon og lover å ivareta deres rettigheter.

– Situasjonen har vært krevende for dem. Og den har vært uavklart. Jeg forstår godt at dette har vært og er en vanskelig situasjon, sier Aasland.

– Ikke tilfredsstillende

Fra talerstolen sa Aasland at han er klar over at det har vært mange meninger om saken.

– Det er imidlertid ikke slik at departementet ikke har vært kjent med reindriftas folkerettslige vern og ikke har vurdert de spørsmål som dette vernet reiser.

Han mener det ikke er tilfredsstillende at det har tatt så lang tid å komme videre i saken og at regjeringen må ta sin del av ansvaret for det.

– Det er imidlertid ikke slik at vi har trenert saken. Vi har hatt en rekke møter med reindrifta, Sametinget og andre berørte, sa Aasland.

– Og det er i den forbindelse viktig å huske på at folkeretten gir reindrifta klare prosessuelle rettigheter i form av konsultasjon og medvirkning som vi må og skal følge, sa Aasland.

Åpen for å se på alle løsninger

Aasland sier videre at han er åpen for å se på alle løsninger og ønsker tettest mulig dialog med reindrifta på Fosen.

– Mitt mål er å finne løsninger som står seg for ettertida slik at vi unngår nye vanskelige rettsprosesser i denne saken. Det fordrer at vi så langt som mulig søker enighet.

Han sier man må finne en løsning som ivaretar rettighetene til reindriftssamene på Fosen, men vil ikke utelukke noen alternativer.

– Det kan være aktuelt med noen løsninger som kan iverksettes på kort sikt, mens andre grep kan være mer langsiktige. Mitt ønske er en god og tillitsfull dialog med reindrifta på Fosen. Det er nødvendig for å avdekke muligheter, konsekvenser og behov på kort sikt og på lang sikt, sa Aasland.

– Målet er sameksistens

Statsråden sier at regjeringen siden høyesterettsdommen i oktober 2021 har jobbet med en arbeidsprosess som gjør at man ender opp med nye vedtak i saken.

– Jeg vil arbeide for at vi så tidlig som mulig, helst i løpet av mars, skal få fastsatt et utredningsprogram. Det vil gjøre at vi kommer i gang med kunnskapsinnhentingen på en planmessig og god måte Her vil reindriftsfaglig kompetanse være viktig, sa Aasland.

Han gjentok at hans mål er at de finner løsninger som gjør at vindkraften på Fosen og reindriften kan sameksistere.

– Jeg har ikke gitt opp håpet om at slike løsninger kan være mulige, men det er nettopp dette vi må vurdere i arbeidet framover. Det er en jobb jeg fortsatt har sterk tro på at vi kan lykkes med. sa Aasland.

(©NTB)