Bufdir og KS er opptatt av at meldeplikten utøves innenfor lovens rammer, og at barnevernstjenestene mottar de riktige bekymringsmeldingene, skriver Anders Henriksen og Kristin Weidemann Wieland

Bufdir og KS er opptatt av at meldeplikten utøves innenfor lovens rammer, og at barnevernstjenestene mottar de riktige bekymringsmeldingene, skriver Anders Henriksen og Kristin Weidemann Wieland

Illustrasjonsfoto: Agnar Kaarbø
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Uenig i risiko for brudd på taushetsplikten

Meldeplikten til barnevernet må utøves innen lovens rammer. Men vi er uenige i at dagens veiledning øker risikoen for brudd på taushetsplikten.

Kommunal Rapport hadde nylig et innlegg om bekymringsmeldinger i barnevernet skrevet av Bente Ohnstad, Ylve Gudheim, Mette Sønderskov og Terje Ødegaard. I ingressen hevdes det at veiledningen som gis i den nasjonale portalen for bekymringsmeldinger, med stor sannsynlighet vil føre til lovbrudd. Dette er vi ikke enige i.

Vi setter pris på innspillene og vil vurdere om det er behov for justeringer.

Innlegget handler i hovedsak om et forslag til hvordan nasjonal portal for bekymringsmeldinger kan omtales på kommunenes nettsider.

Denne teksten bygger på den informasjonen som gis i portalen rettet mot privatpersoner som vurderer å kontakte barnevernet. Privatpersoner er ikke bundet av taushetsplikt, og det vil ikke være lovbrudd om de følger veiledningen som gis i portalen.

I portalen gis det også informasjon til offentlig ansatte og andre med lovpålagt meldeplikt. De har i visse situasjoner en plikt til å kontakte barnevernet, uavhengig av den taushetsplikten de ellers er bundet av.

Portalen omtaler nærmere når denne plikten inntrer, blant annet at den bare gjelder i de mer alvorlige tilfellene, som når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet eller utsatt for andre former for alvorlig omsorgssvikt.

I likhet med innleggsforfatterne er Bufdir og KS opptatt av at meldeplikten utøves innenfor lovens rammer, og at barnevernstjenestene mottar de riktige bekymringsmeldingene. Vi har derfor oppfordret Ohnstad til å gi innspill til tekstene som ligger i portalen, noe vi også har mottatt.

Vi setter pris på innspillene og vil vurdere om det er behov for justeringer. Vi er imidlertid ikke enig i at dagens veiledning øker risikoen for brudd på taushetsplikten.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.