I juni var integreringsminister Guri Melby (V) på et besøk på Telenor Fornebu, hvor nåværende og tidligere deltakere var tilstede, deriblant konsernsjef Sigve Brekke og direktør Ingrid Ihme (foran) i Telenor Open Mind.

I juni var integreringsminister Guri Melby (V) på et besøk på Telenor Fornebu, hvor nåværende og tidligere deltakere var tilstede, deriblant konsernsjef Sigve Brekke og direktør Ingrid Ihme (foran) i Telenor Open Mind.

Foto: Stian Kristoffer Sande, Telenor
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

I Bærum har vi en modell for integrering som virker

Vi utfordrer flere kommuner til å rekruttere bredere og åpne døra for høyt utdannede innvandrere, slik Bærum har gjort.

Stadig flere offentlige virksomheter ser behovet for bedre og bredere rekruttering for å møte framtidas velferdsbehov.

Vi blir flere eldre, og velferdsoppgavene blir større, samtidig som det er mangel på høyt kvalifisert arbeidskraft. Offentlige virksomheter må rekruttere bredere for å møte disse store utfordringene.

Vi står parat til å gi gode råd til både statlige virksomheter og kommuner som vil modernisere sin mangfoldsrekruttering.

Regjeringen har lansert inkluderingsdugnaden i statlig sektor, hvor målet er at 5 prosent av alle nyansatte skal være søkere med «hull i CV-en».

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby ønsker en integreringsreform, og etterlyser gode modeller for mangfoldsrekruttering. I Bærum har vi utviklet en helhetlig modell for kommuner som rekruttere bredere.

Programmet Telenor Open Mind har de siste 26 årene fått mer enn 135 mennesker med funksjonshindringer ut i ordinær jobb, enten i egen virksomhet eller hos andre arbeidsgivere.

De siste ti årene har Telenor også rettet rekrutteringen mot høyt utdannede innvandrere, og funnet ordinær jobb til 54 kandidater i Telenor eller hos andre bedrifter.

Open Mind-modellen har fått tre av fire kandidater ut i ordinært arbeid i ordinære stillinger, flere av dem i kommuner. En av dem er Papitha fra India, som nå er IT-utvikler i Bærum kommune.

Bærum har som første norske kommune nyttiggjort seg av erfaringene fra Telenor Open Mind, og etablert sitt eget traineeprogram for høyt utdannede innvandrere. Her tar kommunen i bruk tre hovedelementer i «vinneroppskriften» som er utviklet over mer enn 20 år.

For det første velges kandidatene ut fra reelle kompetansebehov hos arbeidsgiveren. Man rekrutterer kandidater med en kompetanse som kommunen trenger, og lar kandidaten bruke sin kjernekompetanse både i praksisperioden og ved en eventuell senere ansettelse.

For det andre får kandidatene individuell oppfølging og utvikling, med kartlegging av sine sterke og mindre sterke sider som kan utvikles videre. Den individuelle utviklingen fokuserer på det faglige, organisasjonens arbeidskultur og gode språkkunnskaper. Samtidig utfordres kandidatene «nådeløst» til å være aktive, utvikle seg og kvalifisere seg for eksterne stillinger.

For det tredje lar både Telenor og Bærum kommune sine kandidater få et helt år med introduksjon og arbeidspraksis. Dette er kanskje den største forskjellen fra tidligere offentlige ordninger. De som får sjansen i et helt år griper den nesten alltid – dette er muligheten til å fylle CV-hullene og få tidligere utdanning og erfaring opp på et godt nivå.

Oppskriften er ganske enkel – dyktige og høyt utdannede innvandrere som mangler nettverk og erfaring fra norsk arbeidsmarked, trenger mulighet til å få dette for å kunne ta det endelige steget inn i norsk arbeidskultur på norsk fagnivå. Derfra er mulighetene uendelige, og kandidatene vet å gripe dem.

Ved å være utfordrende og stille høye krav til kandidatene, henter arbeidsgiverne gode resultater og får motiverte ansatte som vil gjøre en innsats i det norske samfunnet.

Bærum kommune og Telenor har videreutviklet vinneroppskriften fra Open Mind-programmet. Nå utfordrer vi flere norske kommuner til å rekruttere bredere og åpne døra for høyt utdannede innvandrere, slik Bærum har gjort. Vi står parat til å gi gode råd til både statlige virksomheter og kommuner som vil modernisere sin mangfoldsrekruttering.