Vårt råd til dere politikere som har ansvaret for skolene lokalt, er å lytte til hva de som jobber i skolen, sier. Er det nok kvalifiserte lektorer og lærere i deres klasserom? skriver Helle Christin Nyhuus.

Vårt råd til dere politikere som har ansvaret for skolene lokalt, er å lytte til hva de som jobber i skolen, sier. Er det nok kvalifiserte lektorer og lærere i deres klasserom? skriver Helle Christin Nyhuus.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Hvem skal utdanne framtidens barn og unge?

Mange mener mye om hva som er viktig for god læring. Oppsiktsvekkende mange glemmer den viktigste faktoren: kvalifiserte lektorer og lærere i alle klasserom.

I mylderet av hjelpemidler i klasserommet, er den aller viktigste faktoren for å få til solid læringsutbytte at de som underviser er høyt faglig kvalifiserte. Dette er godt dokumentert blant annet gjennom den internasjonale TIMMS-undersøkelsen.

Bruk lønn for å skaffe og beholde det viktige fagpersonalet til å undervise våre barn og unge!

Det å rekruttere og beholde kvalifiserte lærere og lektorer i skolen er altså det viktigste man gjør for å sørge for god undervisning i fellesskolen. Og god undervisning bidrar til større mestring, som igjen gir motivasjon.

I en tid der demokratiet er under press mange steder, polarisering vokser og kunstig intelligens gjør det vanskeligere å skille mellom falsk og ekte informasjon, er kvalifiserte lektorer og lærere ekstra viktig for å hjelpe ungdommen å navigere i en stadig mer uoversiktlig virkelighet.

Utvilsomt ligger det også en forventning hos foreldre om at barn og ungdommer skal møte faglige kvalifiserte lærere straks de går gjennom skoleporten.

Slik er det dessverre ikke. Hvert eneste år møter elever ukvalifiserte i klasserommet som får ansvar for undervisning, vurdering, standpunktkarakterer og all oppfølging som følger med. Det er fordi opplæringsloven fremdeles gjør det fullt mulig i å ansette personer uten faglig eller pedagogisk kompetanse i midlertidig stilling i opptil ett år av gangen.

Dette bør bekymre lokalpolitikerne. I disse dager skal de fortelle KS hvordan de skal prioritere hvilke yrkesgrupper som skal løftes fram i det kommende tariffoppgjøret. KS legger i sitt debatthefte for 2024 ganske tydelige føringer for hva de ønsker å prioritere, og det er ikke undervisningspersonale med høy kompetanse.

I debattheftet slås det fast at færre kommuner og fylkeskommuner svarer at det er utfordrende å rekruttere lærere, men at det er noen variasjoner. Dokumentasjonen er en Ipsos-undersøkelse hvor skoleledere selv er spurt.

Lektorlaget er ikke overrasket. Så lenge det er mulig å ansette ukvalifiserte folk i undervisningsstillinger midlertidig, trenger ikke skoleledere å være bekymret for bemanningssituasjonen. Det var også KS som var den største pådriveren for å beholde unntaket i tilsettingskravene i opplæringsloven, som gjør det mulig å ansette hvem som helst dersom man ikke får tak i kvalifiserte.

At SSB-tall bekrefter fortsatt at rundt 20 prosent ukvalifiserte underviser i videregående skole, kan man bare hoppe bukk over.

Vårt råd til dere politikere som har ansvaret for skolene lokalt, er å lytte til hva de som jobber i skolen, sier. Er det nok kvalifiserte lektorer og lærere i deres klasserom? De vil tegne et annet bilde enn skolelederne. Skal vi beholde de faglige dyktige i skolen, må man være tydeligere på at det er disse som skal ha ansvaret for undervisningen. Dette er også et viktig signal til de som skal velge studier til våren.

Vi har ikke råd som en kunnskapsnasjon til å la være å satse på en av de viktigste faktorene for å få en god skole. I konkurransen om arbeidskraften vet vi at lønn også er viktig. Bruk lønn for å skaffe og beholde det viktige fagpersonalet til å undervise våre barn og unge!

Lykke til i det viktige arbeidet!