Linn Herning glemmer å fortelle at Oslo kommune kun fikk tilbud om rundt 340 av de drøyt 800 sykehjemsplassene de trengte fra de ideelle aktørene. Det betyr at kommunen nå har over 450 færre sykehjemsplasser enn innbyggerne trenger, skriver Torbjørn Furulund.

Linn Herning glemmer å fortelle at Oslo kommune kun fikk tilbud om rundt 340 av de drøyt 800 sykehjemsplassene de trengte fra de ideelle aktørene. Det betyr at kommunen nå har over 450 færre sykehjemsplasser enn innbyggerne trenger, skriver Torbjørn Furulund.

Foto: Colourbox
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

For Velferdsstaten – mot rettsstaten?

Alle må få muligheten til å konkurrere på like vilkår. Dette sikrer best mulig tjenester til pasienter og brukere.

Linn Herning i For Velferdsstaten fører en kamp mot private aktører innen helse og velferd, og i kampens hete ser det ut til at pasienter og brukere blir glemt.

Vi anerkjenner selvsagt at ideelle aktører er viktige.

Penger som er avsatt til velferdstjenester, skal gå til best mulige tjenester til flest mulig mennesker. Det er grunnen til at det er etablert et rammeverk og et lovverk som regulerer hvordan staten bruker fellesskapets midler for å sikre velferdstjenestene.

Dette er de fleste enige i at er en god idé. Uten slike regler er det verken sikkert at tjenestene blir spesielt gode, eller at pengene brukes til formålet. Og når disse reglene brytes, er det naturlig at de ender i rettssalen. Det er dette som skjer i en rettsstat.

Den siste tiden har det kommet flere rettsdommer som bekrefter at staten og kommunene må forholde seg til de overordnede målsettingene om best mulige tjenester til flest mulig.

I Linn Hernings innlegg i Kommunal Rapport nr. 3 kommer det fram at hun syns det var et tungt slag at Oslo tingrett vurderte at Oslo kommune ikke hadde rettslig grunnlag for å favorisere ideelle aktører i en anskaffelse av 800 sykehjemsplasser.

Oslo Economics slo fast at reservasjonen førte til dyrere tjenester med lavere kvalitet.

Hun glemmer også å fortelle at kommunen kun fikk tilbud om rundt 340 av de drøyt 800 sykehjemsplassene de trengte fra de ideelle aktørene. Det betyr at Oslo nå har over 450 færre sykehjemsplasser enn innbyggerne trenger.

Vi anerkjenner selvsagt at ideelle aktører er viktige, og at de fortsatt skal ha en sentral og avgjørende plass i velferdsstaten. Men på lik linje med alle andre aktører som ønsker å få skattemidler til å drive tjenester, må ideelle aktører dokumentere at pengene går til formålet, som er best mulige tjenester til flest mulig.

NHO Geneo har tillit til at kompetente fagfolk i staten og kommunene er fullt kapable til å vurdere hvilken aktør som er den beste til å drive tjenestene. Ofte er det ideelle virksomheter, men ikke alltid. Men alle må få muligheten til å konkurrere på like vilkår. Dette sikrer best mulig tjenester til pasienter og brukere.