Dette er uheldig at en stor andel av de folkevalgte er utestengt fra møtene der de egentlige beslutningene tas, skriver Espen Leirset.

Dette er uheldig at en stor andel av de folkevalgte er utestengt fra møtene der de egentlige beslutningene tas, skriver Espen Leirset.

Illustrasjonsfoto: Terje Lien
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

En frustrert opposisjon

Opposisjonen bør slippes til der diskusjonene og de reelle beslutningene tas.

Mange opposisjonspolitikere er frustrert, og kjenner seg ikke involvert eller inkludert i viktige prosesser og avgjørelser. Det skriver Kommunal Rapport på lederplass i en kommentar til Lokalpolitikerundersøkelsen.

Opposisjonen er kritisk til at prosessene foregår i lukkede fora, skriver avisen.

De strenge reglene om åpne politiske møter fører til at den politiske opposisjonen stenges ute.

I norske kommuner er det vanlig at det etableres en «posisjon» etter valget som styrer kommunen gjennom lukkede, separate møter som drives i skyggen av de formelle møtene. Her føres ikke referat, opposisjonen har ikke adgang og heller ikke pressen.

Dette er uheldig av flere grunner: En stor andel av de folkevalgte er utestengt fra møtene der de egentlige beslutningene tas. Og de egentlige beslutningene tas i uformelle møter uten referat og prosedyrekrav.

Denne situasjonen er ikke ønskelig, men en logisk konsekvens av de radikale åpenhetsreglene i norske politiske møter. Kommuneloven forbyr at hele det politiske utvalget møtes for å snakke politikk, uten at de samtidig inviterer pressen til møtet. Den eneste måten politikerne kan diskutere politiske saker i fred og ro på, er ved å stenge en del av politikerne ute fra møtet.

I mitt forskningsarbeid har jeg studert lokalpolitiske prosesser i norske og danske kommuner. I danske kommuner er det politiske mindretallet mer inkludert i diskusjonene enn i Norge. De politiske utvalgene i Danmark fungerer som politiske verksteder, mens de i mindre grad gjør det i norske kommuner. Årsaken er at danske utvalgsmøter er lovpålagt å være lukket, mens de i Norge er lovpålagt å være åpne.

De strenge reglene om åpne politiske møter fører altså til at den politiske opposisjonen stenges ute. Paradoksalt nok kan det innvendes at åpenhetsreglene fører til mindre åpenhet. Formannskapsmodellen fører lokalpolitikken over i en parlamentarisk situasjon, uten parlamentarismens system med tillit og mistillit.

Det er på høy tid at vi får mer kunnskap om hva den radikale åpenheten har å si for lokalpolitiske prosesser. Det trengs mer kunnskap og mer debatt om dette temaet.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.