Å ta hensyn til mindretallet er en viktig del av et godt lokaldemokrati. Bildet er fra et møte i Sogndal kommunestyre.

Å ta hensyn til mindretallet er en viktig del av et godt lokaldemokrati. Bildet er fra et møte i Sogndal kommunestyre.

Foto: Joakim S. Enger
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Et demokrati må anerkjenne mindretallet

Det er et godt tegn at et solid og stabilt flertall av landets lokalpolitikere er fornøyd med hvordan lokaldemokratiet fungerer.

Årets utgave av Kommunal Rapports lokalpolitikerundersøkelse kan leses som en optimistisk måling av tilstanden for en viktig del av vårt demokratiske system.

Vi trenger slike meldinger i en tid hvor demokratiske systemer er under press.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.